Prečo sa pri výrobe detských plienok Muumi Baby používa solárna energia?

Muumi Baby

Solárna energia je jedným zo stále populárnejších obnoviteľných zdrojov energie. Prevádzka solárnej elektrárne je úplne tichá a neprodukuje žiadne emisie skleníkových plynov ani iné znečistenie, takže nepoškodzuje životné prostredie. Zachovanie čistej prírody pre ďalšie generácie je filozofiou spoločnosti Muumi Baby spolu s túžbou poskytnúť tú najlepšiu možnú starostlivosť o jemnú detskú pokožku. Ako ju napĺňa? A ako môžu rodičia pomôcť chrániť planétu Zem?

Keďže značke Muumi Baby záleží na čistom životnom prostredí, rozhodla sa do výroby detských plienok čo najviac zapojiť slnko. Pred viac ako 10 rokmi prešla na obnoviteľnú energiu z vodných elektrární a v roku 2021 začala využívať aj solárnu energiu. Plienky Muumi Baby sa teda vyrábajú zo 100 % obnoviteľnej energie! Prečo? Pretože sú určené pre bábätká, ktoré si zaslúžia, aby sme im prírodu a životné prostredie odovzdali v čo najlepšom stave do budúcnosti.

Hlavné výhody využívania slnečnej energie:

  • Ide o čistú energiu z obnoviteľných zdrojov. Solárna energia neprodukuje žiadne emisie skleníkových plynov ani iné znečistenie. Je to udržateľný spôsob výroby elektrickej energie.
  • Je prakticky zadarmo. Kým nákup solárneho zariadenia na začiatku predstavuje investíciu, prevádzkové náklady sú minimálne.
  • Solárne panely majú dlhú životnosť. Dnešné technológie zaručujú ich funkčnosť až na 50 rokov. Hoci ich účinnosť postupne klesá, stále vyrábajú energiu.
  • Údržba je jednoduchá. Stačí pravidelne odstraňovať nečistoty z panelov.
  • Slnko je pre solárne elektrárne prakticky nevyčerpateľným zdrojom. Je základom života na Zemi a jeho energia bude ľuďom k dispozícii ešte miliardy rokov.

Nevýhodou solárnej energie je obstarávacia cena solárnych panelov a rozdielna intenzita slnečného žiarenia v rôznych častiach planéty a v rôznych ročných obdobiach. S vývojom technológií sa však tieto nevýhody postupne odstraňujú a zlepšuje sa aj technológia recyklácie vyradených solárnych komponentov.

Znížujú negatívne dopady

Výstavba solárnych elektrární už teraz prináša množstvo výhod, ktoré sú pre spoločnosť a životné prostredie veľmi dôležité. Znižujú produkciu skleníkových plynov a znižujú uhlíkovú stopu. To pomáha znižovať negatívne vplyvy na klímu a ľudské zdravie. Okrem toho solárne elektrárne znižujú závislosť od fosílnych palív, ako je uhlie, ropa a zemný plyn, čo má pozitívny vplyv na energetickú bezpečnosť.

Keďže solárne elektrárne možno inštalovať na strechy budov, odpadá potreba dlhých prenosových vedení a výroba môže byť lokalizovaná. Tak ako v prípade spoločnosti Muuma Baba, kde sa naša solárna elektráreň nachádza v tesnej blízkosti výrobných liniek. Solárna energia prúdi do továrne prostredníctvom našich vlastných napájacích káblov z nášho solárneho parku Raaseporin Energia. Najlepšie výsledky dosiahneme spoločnou prácou a spoločne môžeme ovplyvniť to, čo zanecháme budúcim generáciám.

Čo je to uhlíková stopa?

Uhlíková stopa označuje environmentálnu záťaž, ktorú spôsobuje činnosť alebo výrobok - v tomto prípade plienky Muumi Baby - v dôsledku uvoľňovania skleníkových plynov do atmosféry. Výpočty sú zahrnuté v každej fáze životného cyklu našich plienok, od výroby surovín až po výrobu plienok, zdroje energie, veľkoobchodnú logistiku a odpadové hospodárstvo. Naše procesy sú nastavené tak, aby boli plienky Muuma Byby uhlíkovo neutrálne.

Aj vy môžete prispieť k neutralite CO2

Naša výroba využíva výlučne elektrickú energiu vyrobenú z certifikovanej vodnej a solárnej energie. Vodná a slnečná energia sú obnoviteľné zdroje energie, ktoré neprodukujú žiadne emisie oxidu uhličitého. Táto voľba znižuje našu uhlíkovú stopu o 285 ton CO2 ročne, čo zodpovedá vykurovaniu 100 domácností za rok alebo 1,4 milióna kilometrov cesty benzínovým autom! Ani s tým sa však neuspokojíme a naďalej pracujeme na ešte zodpovednejších plienkach. Výberom plienky Muumi Baby pre svoje dieťa aj vy dávate najavo, že vám záleží na životnom prostredí a planéte Zem. Pracujme spoločne na čistejšej budúcnosti.